Atribuiri suspecte! ADI Deseuri a vãzut eligibilitate financiarã, magistratii vãd insolventa

Brai-Cãtã si Supercom. Sunt douã dintre societãtile care s-au duelat pentru gunoaiele din Valea Jiului. Initial, firma desemnatã câstigãtoare a fost Brai-Cãtã. Dupã un lung sir de procese, instanta a stabilit alt câstigãtor. Supercom si-a adjudecat contractul pentru transportul deseurilor din Valea Jiului. SUPERCOM a arãtat cã procedura de licitatie a fost fraudatã, firma Brai-Cãtã neîndeplinind conditiile de eligibilitate financiarã.  DALISERG COM SRL, LUCIMET PROD SRL, VIORICA GHEORGHE, IRIDEX GROUP PLASTIC SRL si SC ROBMERY TRANS SRL sunt societãtile care vor sã îsi recupereze banii de la operatorul de salubritate. Brai-Cãtã este una din firmele care a participat la licitia organizatã de ADI Deseuri Hunedoara pentru deseurile din Valea Jiului, contractul având o valoare de 120 de milioane de lei.
SUPERCOM, una din societãtile care a participat la o licitatie organizatã de  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara, a ridicat problema fraudãrii procedurii de atribuire a contractului pe zona 4 – Valea Jiului, pentru ridicarea si transportul deseurilor la deponeul de la Bârcea Mare. Contractul are o valoare este de 120 de milioane de lei. Cei de la Supercom au solicitat revocarea raportului procedurii si a procesului verbal intermediar precum si respingerea ca inadmisibilã si neconformã a ofertei depuse de asocierea TED Trans si Brai-Cãtã Brãila si excluderea ofertantului din procedurã. Instanta le-a dat câstig de cauzã. Una din clauzele contractului nu a fost respectatã. Firma contestatoare arãta cã cei care au fost desemnati câstigãtorii contractului nu îndeplinesc cerintele de bonitate, neputând asigura cash-flow-ul. Mai mult, asocierea nu îndeplineste nici conditia experientei similare, iar oferta nu îndeplineste cerintele din caietul de sarcini. Acestea sunt motivele pentru care Supercom a actionat în instanti ADI Deseuri.
“Ofertantul trebuie sã demonstreze cã, la data de începe a contractului, va avea access au are disponibile surse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bãnci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a serviciilor pentru primele 2 luni de derulare a contractului de operare în cuantum de cel putin 2.517.228 lei”, aratã documentele depuse de cei de la SUPERCOM.
Suspiciuni de fraudare
Supercom a arãtat cã asocierea de firme cãreia i-a fost atribuit contractul nu a îndeplinit mai multe conditii. Câstigãtorii contractului nu îndeplinesc cerintele de bonitate, neputând asigura cash-flow-ul. Mai mult, asocierea nu îndeplineste nici conditia experientei similare, iar oferta nu îndeplineste  cerintele din caietul de sarcini. Acestea sunt motivele pentru care Supercom a actionat în instanti ADI Deseuri. Documentele prezentate de asocierea de firmã ridicã semne de întrebare. Cei de la Supercom au acuzat autoritatea contractantã, în spetã ADI Deseuri de faptul cã nu a efectuat o verificare riguroasã a documentelor prezentate, în cazul firmei TED Trans 2002 SRL. Din aceste considerente, Supercom a sustinut cã oferta depusã de asocierea de firme este inacceptabilã. Asocierea formatã din Brai-Cãtã si TED Trans 2002 nu îndeplineste criteriul experientei, mai sustin cei de la Supercom, care contestã în instantã atribuirea contractului.  Mai sunt si alte probleme ridicate de cei de la SUPERCOM în ceea ce priveste atribuirea contractului. Firma Brai-Cãtã are contracte de salubrizare în mai multe judete.
Se cere insolventa firmei Brai-Cãtã
Faptul cã firma nu este eligibilã din punct de vedere financiar rezultã si din dosarele aflate pe rolul instantelor de judecatã. Pe rolul Tribunalului Bucuresti se aflã în dosar în care mai multe societãti cer declararea insolventei firmei Brai-Cãtã. Un termen de judecatã în acest dosar a fost stabilit  pentru data de 30 ianuarie 2019, instanta solicitând termen pentru a verifica plãtile efectuate de firma Brai-Cãtã.  Firma Brai-Cãtã are  contracte de salubrizare în mai multe judete. Aceasta a fost înfiintatã în anul 2000 la Brãila, iar în anul 2017 si-a mutat sediul social la Bucuresti. Societatea are ca obiect de activitate “colectarea deseurilor nepericuloase”. Pentru anul trecut,  BRAI-CATA SRL  a raportat 286 de angajati, o cifrã de afaceri de 17,39 milioane lei si datorii de 10,28 milioane lei.  ADI Deseuri este o asociere din care fac parte toate unitãtile administrativ- teritoriale din judetul Hunedoara si Consiliul Judetean Hunedoara. Sistemul de Management Integrat al Deseurilor (SMID) are douã componente  principale, respectiv deponeul ecologic de la Bârcea Mare, administrat de Consiliul Judetean, si colectarea deseurilor din toate localitãtile hunedorene – problemã de care se ocupã ADI „Deseuri”.
Monika BACIU