Î n anul 2023,Consiliul Județean Hunedoata a făcut din atragerea de noi fonduri europene și implementarea proiectelor aflate în derulare o prioritate deosebită.

Această inițiativă a fost
amplu promovată prin intermediul presei și al platformelor online, cu accent pe proiectele ce au beneficiat de finanțare prin PNRR sau alte mecanisme
similare cu finanțare nerambursabilă. Semnarea
contractelor de finanțare a fost un moment cheie, desfășurat la sediile Ministerului Investițiilor
și Proiectelor Europene, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Sănătății și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită promovării întâlnirilor și activităților legate de implementarea Planului Teritorial pentru Tranziția Justă (PTTJ), finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Tranziția Justă. Aceste demersuri au inclus
mediatizarea întâlnirilor la nivel de județ, precum și derularea activităților din cadrul ITI Valea Jiului și ITI Moții Țara de Piatră.
“Atragerea de noi fonduri europene și implementarea proiectelor aflate în derulare a fost una dintre prioritățile instituției în anul 2023. Prin intermediul presei și al platformelor online au fost promovate, cu prioritate, proiectele pentru care au fost solicitate finanțări prin PNRR sau alte mecanisme cu finanțare nerambursabilă,
precum și semnarea contractelor de finanțare aferente la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. De asemenea,au fost mediatizate întâlnirile care vizează implementarea Planului Teritorial pentru Tranziția Justă (PTTJ) la nivel de județ, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Tranziția Justă, precum și derularea activităților din cadrul ITI Valea Jiului, dar și ITI Moții Țara de Piatră”, arată raportul CJ Hunedoara.
Județului Hunedoara i-au fost alocate 527 de milioane de euro prin Programul Tranziției Juste, iar în luna iunie, la Petroșani,
a avut loc o întâlnire între
conducerea Consiliului Județean Hunedoara și potențialii
beneficiari ai fondurilor, în
special antreprenori locali interesați de dezvoltarea investițiilor sau de deschiderea de afaceri noi în concordanță cu cerințele programului.
“Prin Programul Tranziției Justă, județului Hunedoara i-au fost alocate 527 de milioane de euro. În luna iunie, la Petroșani, conducerea Consiliului Județean Hunedoara împreună cu
conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest au avut o întâlnire cu potențialii beneficiari ai fondurilor alocate prin Programul Tranziție Justă, în principal antreprenori locali interesați de dezvoltarea investițiilor existente sau de deschiderea unor afaceri noi, în concordanță cu cerințele acestui program”, mai notează CJ Hunedoara.
În septembrie, la Deva, s-a organizat o dezbatere cu tema „Programul Tranziție Justă – Oportunități pentru IMM-uri”, la care au participat actori importanți din comunitatea locală, inclusiv antreprenori, reprezentanți ai administrației locale și societății civile, ONG-uri și instituții implicate în reconversia forței de muncă.
Ulterior, în luna noiembrie, împreună cu reprezentanții ADR Vest, CJ Hunedoara a organizat o serie de întâlniri informale
pentru prezentarea Ghidului de finanțare pentru „Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoria-tului” în diverse localități din județ.
La final de an, în luna
decembrie, județul Hunedoara a fost gazda celei de-a treia
reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Tranziție Justă 2021-2027, unde s-au discutat și evaluat progresele și perspectivele acestui important program european.
Monika BACIU