Asociatia oamenilor de afaceri din Petrila

Oamenii de afaceri din Petrila s-ar putea constitui într-o asociatie. Cel putin aceasta este propunere primarului localitãtii. Petrilenii sunt invitati la o dezbatere publicã.  Aceasta se va întinde pe parcursul unei sãptãmâni, iar cetãtenii sunt invitati sã îsi exprime punctul de vedere cu privire la posibilitãtile de dezvoltare a localitãtii.

“Am convingerea cã împreunã putem gãsi cele mai bune solutii pentru dezvoltarea orasului si implicit a mediului de afaceri”,  spune Vasile Jurca, primarul orasului Petrila.

Dezbaterile vor avea loc în perioada 23 februarie – 02.03.2017, la sediul Casei de Culturã. Vor fi dezbãtute mai multe teme, precum prezentarea posibilitãtilor de accesare a fondurilor nerambursabile pentru proiectele cu finantare europeanã lansate sau ce urmeazã a fi lansate în anul 2017 destinate mediului de afaceri (I.M.M.-uri, întreprinderi mijlocii, start-up-uri). Totodatã, petrilenii pot sã îsi spunã punctul de vedere în privinta strategiei de dezvoltare economico-socialã a orasului.

Oamenii de afaceri sunt si ei invitati la dezbaterile publice. Acestia pot sã îsi exprime opinia în privinta problemelor cu care se confruntã. Totodatã se are în vedere si posibilitatea înfiintãrii unei asociatii a oamenilor de afaceri din orasul Petrila.

Monika BACIU