Asistatii sociali si învoirile medicale

Asistatii sociali trebuie sã presteze anumite ore de muncã. Acestea sunt stabilite în functie de valoarea ajutorului de care beneficiazã.

Chiar si asa, unii au gãsit portite pentru a se eschiva de la prestarea orelor de lucru. Zeci de asistati sociali din municipiul Petrosani au fost învoiti de la lucru, în luna decembrie. Pentru cã suferã de diferite afectiuni si au prezentat adeverinte de la medici, acestia nu au prestat orele de lucru.

“În luna decembrie au fost apte de muncã 167 de persoane, au lucrat 128 care au fãcut numãrul de ore de muncã necesare. Am avut si 17 cazuri cu scutiri medicale emise de medicul de la comisia de expertizã. Aceste scutiri pot sã meargã pânã pe 12 luni. Am avut scutiri medicale  de la medicii de specialitate sau de la medicii de familie. Trei dintre beneficiarii de ajutor social nu au efectuat orele de muncã pentru cã au fost la cursuri de calificare si atunci legea îi scuteste de prestarea acelor ore de muncã.

Oamenii suferã de diferite afectiuni, ori fizice ori psihice, iar în cazul în care persistã problemele medicale sunt cazuri în care sunt încadrati în grad de handicap si atunci nu mai este cazul sã presteze orele de lucru”, a declarat Cristina Mraz, director executiv SPLAS Petrosani.

Mai mult, problema a fost sesizatã si de consilierii locali de la Petrosani.  “Problema acestor asistati sociali este cã s-au învãtat sã meargã la medicii de familie si aduc concedii medicale. Sunt multi din cei care ar trebui sã presteze aceste ore care au aceste concedii medicale”, a spus Petre Drãgoescu, consilier local.

“Sau nu vin când este gheatã afarã si vin când este cald. Eu nu pot sã-l oblig sã vinã când am nevoie de el, cã nu este angajatul nostru”, a replicat Daniel Visan, director executiv SPADPP. Existã însã si asistati sociali care participã la cursuri de calificare. si acestia sunt scutiti de la munca în favoarea comunitãtii.

Monika BACIU