Aproape 950 de posturi sunt vacante la școlile din județ

Aproape 950 de posturi sunt vacante sau rezervate la unitățile de învățământ din județul Hunedoara. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a publicat lista posturilor vacante/
rezervate. În județ sunt 938 de posturi vacante/rezervate.
Publicarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate pentru detaşare la cerere s-a realizat numai după soluţionarea mişcării personalului didactic titular prin pretransfer, transfer pentru restrângere de activitate şi detaşare în interesul învăţământului, precum şi după stabilirea posturilor/catedrelor vacante titularizabile pentru concursul naţional.
Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/
catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Hunedoara,
se va desfăşura după următorul calendar:
a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere; Perioada: 25-26 august 2022
b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*; Termen: 29 august 2022
c) desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;
Termen: 30 august 2022
d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi
comunicarea rezultatelor finale. Perioada:30-31 august 2022
Monika BACIU