Aproape 500 de candidati pentru 700 de posturi

Aproape 500 de candidati s-au înscris pentru a participa la concursul de titularizare, în vederea ocupãrii unui post în sistemul de învãtãmânt. La nivelul judetului Hunedoara si-au depus dosarele 477 de profesori, educatori si învãtãtori pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul educational. Existã 700 de posturi si fracturi de posturi disponibile în unitãtile de învãtãmânt de pe raza judetului. Dintre acestea numai 74 de posturi sunt titularizabile, adicã au o viabilitate mai mare de 4 ani.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, proba scrisã a examenului are loc în data de 12 iulie. Pentru angajarea pe perioadã nedeterminatã (titularizare), candidatii trebuie sã obtinã minimum nota sapte atât la proba scrisã, cât si la proba practicã/ inspectia specialã la clasã în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadã determinatã (suplinire), candidatii trebuie sã obtinã minimum nota cinci atât la proba scrisã, cât si la proba practicã/inspectia specialã în profilul postului. Repartizarea pe posturi se face prin sedintã publicã, în ordinea notelor obtinute la examen, se aratã în metodologia de concurs. Pânã pe 30 iunie sunt programate probele practice/orale si inspectiile la clasa, iar examenul scris de titularizare are loc pe 12 iulie.

Monika BACIU