Apel nou de proiecte pentru finanțarea rutelor turistice/culturale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute
turistice/culturale, Componenta 11 – Turism și cultură din cadrul PNRR.. Potențialii beneficiari pot depune, într-un interval
de 20 zile, propuneri de
obiective care să facă parte din cele 12 rute.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în februarie metodologia aferentă procedurii de selecție pentru identificarea obiectivelor celor 12 rute culturale. Investiția presupune 2 tipuri de intervenții: promovarea a 300 de obiective turistice/culturale și restaurarea a 225 de obiective. Solicitanții
eligibili au 20 de zile la dispoziție pentru a transmite fișa
obiectivului și documentele.

Cele 12 rute sunt:
Ruta castelelor – 30 de
obiective promovate, 5 castele restaurate;
Ruta curiilor din Transilvania – 25 de obiective promovate, 5 curii restaurate;
Ruta culelor – 15 obiective promovate, 5 cule restaurate;
Traseul gastronomiei tradiționale românești – 30 de obiective promovate;
Ruta bisericilor fortificate – 20 de obiective promovate;
Ruta bisericilor de lemn – 30 de obiective promovate, 10 biserici restaurate;
Ruta mănăstirilor din zona Moldovei – 30 de obiective promovate, 5 mănăstiri restaurate;
Ruta Sfântul Ladislau pe teritoriul României – 20 de obiective promovate, 5 obiective restaurate;
Ruta castrelor romane – 20 de obiective promovate, 5 castre restaurate;
Ruta cetăților – 30 de obiective promovate, 5 cetăți restaurate;
Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei – 30 de obiective promovate, 30 de obiective restaurate (gospodării);
Ruta satelor cu arhitectură tradițională – 20 de obiective promovate, 150 de case tradiționale restaurate din cele 20 de sate cu arhitectură tradițională.
Reamintim faptul că pentru implementarea Investiției 1 – Componenta 11 din PNRR a mai fost derulat un apel în perioada 25 februarie – 20 martie 2022, în urma căruia s-a constatat necesitatea deschiderii unui nou apel în vederea ocupării locurilor rămase disponibile în cadrul rutelor turistice/culturale, respectiv pentru ca reprezentativitatea obiectivelor în cadrul celor 12 rute turistice/culturale să fie cât mai mare și la nivel național.
Diana Mitrache