ApaServ asteaptã un studiu pentru apa pluvialã

Apa Serv asteaptã finalizarea unor studii care sã determine valoarea realã a costurilor privind apa pluvialã.  Consilierii judeteni au initiat, încã din vara acestui an, douã proiecte de hotãrâre privind eliminarea taxei apei pluviale  perceputã cetãtenilor si suportarea acesteia de cãtre Consiliul Judetean Hunedoara. Solicitarea consilierilor a venit în urma ploilor abundente care s-au înregistrat în vara acestui an. Acum, Consiliul Judetean Hunedoara asteaptã ca specialistii din domeniu sã  finalizeze un studiu în acest sens.

“In urmã cu câteva zile am intrat în  posesia documentului redactat de  conducerea consiliului judetean referitor la cele douã proiecte de hotãrâre pe care le-am initiat noi, consilierii PNL, referitor la costurile pe care le au cei doi operatori cu apa pluvialã. Din rãspunsul dumneavoastrã este clar cã sunteti interesati de determinarea costurilor reale, pentru cã determinarea costurilor reale se reflectã în buzunarul fiecãrui cetãtean al judetului Hunedoara plãtitor de apã si canal. E perfect. Presupun cã pânã la finele anului vom avea o determinare realã a acestor costuri. In momentul în care vom avea o determinare realã a acestor costuri, vã rog sã aveti în vedere al doilea proiect de hotãrâre, prin care am sugerat sã vedem care este întinderea cheltuielilor pe care le are  populatia judetului Hunedoara si sã  încercãm preluare lor de consiliul judetean”,  a spus Vetuta Stãnescu, consilier judetean, în cadrul sedintei.
Costel Avram,  actualmente administrator public al judetului Hunedoara si fost  director general al ApaServ Valea Jiului, a fost cel mai în mãsurã sã ofere explicatii pe marginea acestui subiect. Facultatea de Hidrotehnicã de la Bucuresti sau Timisoara vor întocmi studiu care ar putea fi finalizat pânã la finalul acestui an.
“ApaServ  a fãcut adrese cãtre Asociatia Românã a Apei. De acolo au primit rãspuns cã Facultatea de Hidrotehnicã de la Bucuresti sau Timisoara va face acest lucru. In sensul acesta, conducerea ApaServ a început demersuri pentru a face aceste studii, numai cã, pânã la urmã, pretul final trebuie aprobat de ANRSC. Iar dupã ce vom avea toate aceste date, vom veni în fata dumneavoastrã si, dacã consiliul judetean va aproba în plen, este un lucru foarte bun.  Si trebuie vãzut exact de ce numai consiliul judetean – pentru cã consiliul judetean are si drumurile judetene – de ce nu si consiliile locale. Trebuie gãsitã si o limitã maximã în care pot fi ajutati cetãtenii din judetul Hunedoara. Dar eu sper cã, pânã la sfârsitul anului, pânã în luna decembrie, vom primi de la cele douã societãti datele pe care dumneavoastrã le-ati cerut si apoi vom vedea exact ce vom face”,  a spus Costel Avram, administratorul public al judetului Hunedoara.  Consilierii hunedoreni propun ca apa meteoricã sã fie plãtitã de Consiliul Judetean Hunedoara. În acest sens, au fost initiate douã proiecte de hotãrâre care vizeazã „scutirea persoanelor fizice si juridice de la plata colectãrii, transportului, epurãrii si evacuãrii apei pluviale” în localitãtile unde opereazã SC Apaserv Valea Jiului SA Petrosani. În situatia operatorului de apã din Valea Jiului se aflã si cel de la Deva, Apa Prod SA.
Monika BACIU