ApaServ a produs energie pentru Sistemul Energetic National

ApaServ Valea Jiului a produs energie pentru Sistemul Energetic National. Sumele cu care MWh a fost vândut variazã între 80 si 101 lei.  Cantitatea totalã de energie electricã produsã de societate, în baza Licentei de producãtor, a fost vândutã pe contract bilateral, la un pret de 80 lei/MWh (ianuarie –  februarie) si 101 lei MWh (martie – iunie)
“SC ApaServ Valea Jiului SA Petrosani detine în administrare trei  microhidrocentrale MHC Valea de Pesti, MHC Polatiste, MHC Brazi care au produs si livrat energie electricã în SEN conform licentei de producere si comercializare energiei electricã (…). În perioada 1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2019, MHC-urile au produs cantitatea de 981 MWh, respectiv 2.210 certificate verzi si în urma valorificãrii acestora poate conduce la acoperirea a 98,38% din costul total de energie electricã al obiectivelor societãtii”, aratã raportul ApaServ Valea Jiului.
Totodatã, societatea  de apã a vândut si  certificatele verzi.  “Pe lângã contravaloarea energiei electrice  tranzactionatã pe piata de energie electricã,  societatea noastrã mai beneficiazã de schema de sustinere pentru producãtorii E-SRE, legal stabilitã de ANRE, respectiv de certificate verzi, cu  valoarea de tranzactionare minim 136,8129 lei”,  mai aratã raportul.  Productia de energie electricã a microhidrocentralelor ApaServ Valea Jiului a fost mai mare fatã de anul trecut, însã  consumul a fost mai mic.
“Analizând consumul de energie electricã din anul 2019 – semestrul I,  comparativ cu anul 2018 – semestrul II, se evidentiazã o scãdere a consumului de energie electricã cu 21,82%. Energia electricã produsã a fost mai mare cu 7,21% comparativ cu semestrul II – 2018. Energia termicã achizitionatã de la furnizorii de agent termic si gaze naturale în perioada ianuarie – iunie 2019 a fost de 1.577,76 Gcal, din care 1.407,97 Gcal de la Tinmar Energy SA,  consumatã preponderent la statia de epurare Dãnutoni, sediu ASVJ si sector Nord Petrosani, restul cantitãtii fiind  consumatã la centrele de încasãri. Comparativ cu semstrul II – 2018,  consumul de energie  termicã este mai mare”, mai aratã ApaServ.
De precizat cã, fatã de anul 2016, anul trecut energia termicã produsã a fost ceva mai micã, cu aproape 2,5 procente, contravaloarea energiei electrice comercializate si a certificatelor verzi obtinute fiind de 737.915 lei, putând conduce la acoperirea a 88,09% din contravaloarea facturilor emsie de furnizorii de energie electricã cãtre Apa Serv Valea Jiului SA.
Cosmin BACIU