Apa Serv Valea Jiului în top la fonduri europene

Cele douã proiecte de investitii în infrastructurã, primul în valoare de 40 de milioane de euro (finalizat) iar al doilea de 90 de milioane de euro (trimis la finantare), situeazã Apa Serv Valea Jiului în primele pozitii ale unui clasament realizat de Ministerul Fondurilor Europene.

În cadrul celui de-al doilea proiect, Apa Serv Valea Jiului va reabilita sistemele de alimentare cu apã cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sãnãtãtii umane, sisteme care si-au depãsit durata de viatã si care se afla într-o stare avansatã de degradare. Investitiile se adreseazã tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apã, de la captãri, statii de tratare, aductiuni si pânã la sisteme de comandã si control. Potrivit datelor oficiale ale Uniunii Europene, proiectul Apa Serv pe POIN 2014-2020 se aflã între primele 5 proiecte de acest fel din Europa si este primul din România. Pe de altã parte, peste 1,9 miliarde de euro, aferente închiderii exercitiului bugetar 2007-2013, au intrat în tarã în ultimele opt luni si, în plus, au fost lansate ghiduri pentru 12,2 miliarde euro pentru actuala etapã de programare (2014-2020).

Ministerul va transmite spre aprobare Comisiei Europene o serie de proiecte care vizeazã judetul nostru cum ar fi: reabilitarea liniei de cale feratã Simeria — Kilometrul 614 — circa 1,5 miliarde euro ori proiectele de infrastructurã de apã si apã uzatã în valoare de circa 1,5 miliarde euro din (Alba, Hunedoara — Valea Jiului, Vrancea, RAJA—Constanta, Satu-Mare, Ilfov, Galati, Suceava, Turda-Câmpia Turzii, Cluj—Sãlaj).

Maximilian Gânju