Anunt Public privind decizia etapei de încadrare

STOI COSMA NICUSOR, titular al proiectului “ ÎNFIINTARE CIUPERCÃRIE”, anuntã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat mai sus, propus a fi amplasat în orasul Uricani, strada Valea de Brazi, numãrul 41, judetul Hunedoara.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, strada Aurel Vlaicu, numãrul 25, judetul Hunedoara, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-14.00, precum si la urmãtoarea adresã de internet: http/apmhd.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunt.