ANUNT / Primaria Municipiului Lupeni

Primaria Municipiului Lupeni cu sediul in strada Revolutiei nr.2 cod fiscal 4375076 organizeaza licitatie publica deschisa in vederea inchirierii imobilului teren in suprafata de 28mp respectiv 18 mp aflat in domeniul public al Municipiului Lupeni , situate in incinta Pietei Agroalimentare ,,Cina ,,inscris in CF.61150 Lupeni , nr. cadastral 61150 Lupeni ( 28 mp ) respectiv ( 18 mp) .
Pentru participare la licitatie ofertantul sa constituie o garantie de participate in valoare de 300 lei in contul RO57TREZ3685006XXX002503 deschis la Trezoreria Petrosani sau direct la casieria Primariei Municipiului Lupeni si sa indeplineasca conditiile cerute in „ Documentatia privind organizarea si desfasurarea procedurii de licitatie „ . Pretul documentatiei este de 50 lei si se va achita in contul RO57TREZ3685006XXX002503 deschis la Trezoreria Petrosani sau direct la casieria Primariei Municipiului Lupeni , la adresa sus mentionata.
Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor este : nivelul pretului ,respectiv pretul cel mai mare
Pretul de pornire la licitatie este de 2,75 euro/mp/luna ,conform H.C.L 176/2017.
Ofertele vor fi redactate in limba romana si depuse in doua exemplare la Registratura Primariei Lupeni pana in data de 15.01.2018 ora 9
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 15.01.2018 ora 10 la sediul Primariei Municipiului Lupeni.
Instructiunile privind organizarea si desfasurarea proceduri de licitatie si caietul de sarcini pot fi procurate de la sediul vanzatorului , iar relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0254-560725 ;560504 , interior 213

PRIMAR

Lucian Marius Resmerita