Anunt Consiliul Judetean

       In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind  transparenta decizionala in administratia publica locala, se supune consultarii publice:

?,,Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru finan?area nerambursabila din bugetul propriu al judetului a programelor si proiectelor culturale, inclusiv cultura scrisa,  sportive, tineret, unitarilor de cult,  constituirii Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor culturale, inclusiv cultura scrisa, tineret,  sportive, unitatilor de cult si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ”.

Proiectul de hotarare este afisat azi data de 23.12.2019 si poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetateanului, la sediul Consiliului Judetean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud.Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judetean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

             Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotarare, se pot depune in scris la sediul Consiliului Judetean Hunedoara, prin posta la adresa: Deva-330025, str.Bld 1 Decembrie 1918 nr.28,judetul Hunedoara, sau prin intermediul postei electronice la adresa:nicoleta.cordunianu@cjhunedoara.ro, pâna la data de 10.01.2020 .

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii publice, vorspecifica articolul sau articolele din proiect la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului