ANL a recepționat nouă locuințe la Uricani

N ouă locuințe de serviciu au fost realizate de Agenția Națională pentru Locuințe, la Uricani.

Locuințele (trei garsoniere și șase apartamente cu două camere) au fost construite în amplasamentul din strada Aleea Jiului, pe un regim de înălţime P+2E (parter+2 etaje), valoarea investiției fiind de aproximativ 2,5 milioane de lei (inclusiv TVA). Până în prezent, ANL a finalizat, în cadrul programului ”Construcția de locuințe de serviciu” 16 apartamente în municipiul Orăștie, 30 de locuințe în orașul Hațeg.
Programul, inițiat de MDLPA și aprobat prin H.G. nr. 719/2016, are în vedere construcția de locuințe de serviciu pe baza propunerilor primite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), de la autoritățile administrației publice locale și centrale.
Beneficiarii sunt funcționarii publici, precum și angajații din instituții publice centrale și locale, care nu dețin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soții lor, în proprietate o locuință în
localitatea în care își desfășoară activitatea,
indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire.
Monika BACIU