Insolventa Orasului Aninoasa va dura câtiva ani buni. Primãria de aici va trebui sã înceapa sã plãteascã absolut toate datoriile le are, asta dupã ce va definitiva lista cu creditorii. Deja s-au înregistrat contestatii. Redresarea economicã a Orasului Aninoasa va dura câtiva ani buni, asta pânã la plata tuturor datoriilor din cauza cãrora administratia a intrat în insolventã.