Aninoasa: Contract pentru verificarea unui proiect cu finanțare europeană, anulat

Autoritățile locale de la Aninoasa au scos, în urmă cu ceva timp, la licitație contractul de servicii verificare proiect faza DTAC si faza PTh, privind realizarea obiectivului de investiții denumit
„Centru social de zi – persoane vârstnice – Reabilitare și dotare clădire, refacere căi de acces și branșamente utilități în incinta obiectului de investiție. Procedura a fost anulată, potrivit datelor de pe portalul de licitații publice.
”Contractarea serviciului de verificarea proiectului tehnic faza DTAC si faza PTh in cadrul proiectului „Centru social de zi – persoane vârstnice – Reabilitare și dotare clădire, refacere căi de acces și branșamente utilități în incinta obiectului de investiție ” cod SMIS 127911, finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea Infrastructurii de Sanatate si Sociale, Prioritate de investiţie – 8.1 Investitiile in Infrastructurile Sanitare si Sociale care Contrbuie la Dezvoltarea la Nivel National, Regional si Local, Reducand Inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recrere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectiv specific: 8.3 – Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil – Persoane varsnice”, arăta documentația.
Sunt bani europeni cu ajutorul cărora vă fi realizat centrul. Banii vin prin Programul Operaţional Regional.
”Motivele care au condus la solicitarea acestei finanţări sunt probleme de ordin social cu care se confruntă persoanele vârstnice din oraşul Aninoasa şi care, conform analizelor şi statisticilor, derivă din fondul problemelor sociale înregistrate la nivel naţional, scopul principal fiind acela de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor vârstnice şi de a preveni instituţionalizarea lor. În cadrul oraşului Aninoasa, populaţia este îmbătrânită din cauza
faptului că tinerii au migrat către marile oraşe, dar şi din cauza faptului că natalitatea a scăzut
considerabil în ultimii ani. Majoritatea vârstnicilor nu sunt activi şi duc o viaţă sedentară. Activităţile pe care le desfăşoară în mod curent (cei capabili) sunt în principal de natură casnică, de întrajutorare a familiei sau activităţi
agricole de subzistenţă”, arată documentaţia.
Monika BACIU