Luna iulie a anului 2018 a fost una solicitantã pentru întregul colectiv de salariati ai Apa Serv Valea Jiului. Ca urmare a ploilor abundente care au  generat un numãr destul de ridicat de avarii si, implicit de lucrãri de interventie la care a fost necesarã implicarea angajatilor societãtii. Activitatea curentã a fost o  adevãratã provocare si pentru echipa de la statia de epurare de la Dãnutoni, precum si pentru cei care asigurã buna functionare a Serviciului Mecano-Energetic al societãtii noastre. Similar, din punct de vedere  administrativ, un  volum semnificativ de documente dar si o activitate curentã deosebit de activã au avut si functionarii din cadrul Serviciului de Resurse Umane si Salarizare al Apa Serv Valea Jiului.
Toate aceste  considerente au stat la baza deciziei luate de echipa de management a operatorului regional al serviciilor de alimentare cu apã potabilã si canalizare din Valea Jiului în ceea ce priveste  desemnarea celor mai buni dintre angajati, în cadrul  competitiei interne care se deruleazã în aceastã societate de aproape doi ani de zile. Astfel, conducerea Apa Serv Valea Jiului a decis, în urma analizei muncii întregului personal sã acorde titlul de ”Angajati ai lunii iulie” urmãtorilor salariati:
– Florin Ciucur – sef serviciu Mecano-Energetic
– Lãcrãmioara Drãgoescu – sef serviciu RUS
– Ioan Damian  Pop – inginer în cadru Statiei de epurare de la Dãnutoni
În acelasi timp, din analiza activitãtii depuse de sectiile de productie si servicii conexe de la Apa Serv, s-a evidentiat, prin activitatea din luna iulie, colectivul Serviciului Mecano-Energetic. Acesta este format din urmãtorii salariati:
– Ciucur Florin
– Râsnoveanu Sorin
– Cãmãrãsescu Alexandru
– Ciocan Horia Nicolae
– Ardelean Ioan Marius
– Vladislav David Ionel
– Harkai Stefan
– Sârbu Marius
– Somkereki Francisc
”Îi felicit pe colegii nostri, pe care i-am premiat astãzi, în cadrul unei noi ceremonii  prilejuite de festivitatea Angajatul lunii, pe care o organizãm la Apa Serv Valea Jiului. Nu a fost o analizã usoarã, pentru cã instituirea acestui premiu a mobilizat toate serviciile din cadrul societãtii noastre, iar tot mai multi dintre angajatii Apa Serv sunt activi si perseverenti, ceea ce ne demonstreazã cã instituirea acestei competitii interne a fost o decizie bunã. Dar, dupã cum vedeti, avem o nouã serie de câstigãtori, pentru activitatea din luna iulie. Iar între timp, deja am început competitia pentru angajatii lunii august”, a declarat Costel Avran, director general al Apa Serv.