Angajatii lunii iulie la Apa Serv Valea Jiului

 

Gestionarea resursei umane reprezintã una din activitãtile esentiale ale operatorului regional de apã si canalizare din Valea Jiului.
În contextul crizei de fortã de muncã si al problemelor generate de managementul resurselor umane existente la nivel national, si în structura de personal a Apa Serv Valea Jiului fiecare angajat are un rol bine definit, iar activitatea fiecãruia dintre acestia este la fel de importantã pentru bunul mers al companiei.
În acest context, conducerea Apa Serv Valea Jiului apreciazã cã  actiunile de fidelizare a salariatilor, desfãsurate în mod constant aici, au un rol important în sudarea colectivului si în  valorizarea la potential maxim a fiecãrui angajat. Una dintre cele mai apreciate actiuni de acest fel este ”Angajatul lunii”, respectiv ”Colectivul lunii”, un proiect derulat cu succes la nivelul  companiei deja de aproape 3 ani.
Directorul general al Apa Serv, Cristian Ionicã apreciazã cã, în  activitatea de zi cu zi a operatorului de apã si canalizare din Valea Jiului, fiecare angajat îsi regãseste locul si rolul pe care-l meritã. Chiar si asa, între salariatii ASVJ existã permanent o competitie, generatã  tocmai de succesul proiectului ”Angajatul lunii”. Monitorizarea activitãtii personalului în luna precedentã si analiza efectuatã pe baza rapoartelor întocmite în acest sens, relevã faptul cã, pentru activitatea din luna iulie 2019, o activitate intensã care justificã acordarea titlului de ”Angajatul lunii” au avut-o urmãtorii salariati ai Apã Serv Valea Jiului:
– Ana Corici – inginer în cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare;
– Csizmadia Mihail – conducãtor auto în cadrul Sectorului Utilaje Transport;
– Anamaria Ulari – agent comercial în cadrul Centrului de Încasãri Lupeni
”Este evident faptul cã, din însãsi selectarea celor trei laureati ai titlului de angajat al lunii iulie la Apa Serv, se poate constata cã, în activitatea noastrã, munca desfãsuratã de colegii nostri în domeniul managementului resurselor umane, al managementului resurselor tehnice si al managementului resurselor financiare este la fel de importantã în activitatea de ansamblu a întregii companii. Vreau sã-i felicit, în mod deosebit, pe colegii care au îndeplinit în luna precedentã criteriile  pentru atribuirea acestui onorant titlu, care le aduce nu doar o diplomã si un mic premiu, ci în primul rând respectul nostru si al întregului colectiv al Apa Serv”, a declarat Cristian Ionicã, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.
În ceea ce priveste competitia pentru atribuirea titlului de ”Colectiv al lunii iulie”, actiunea de promovare a activitãtii echipei de la Sectorul de Utilaje si Transport al Apa Serv Valea Jiului, derulatã în luna precedentã cu  scopul de mediatiza noile echipamente si utilaje intrate în posesia companiei, odatã cu achizitiile prevãzute în noul proiect european aflat în derulare la compania regionalã de apã si canalizare, precum si eforturile de zi de zi depuse de colectivul Sectorului Utilaje Transport în întretinerea si exploatarea eficientã a acestora, au constituit argumentul decisiv în atribuirea tilului de ”Colectiv al lunii iulie” la Apa Serv, întregii echipe a Sectorului Utilaje Transport, condus de Florin Ignat. Astfel, ”Colectivul lunii iulie” la Apa Serv este alcãtuit din: Florin Ignat – sef sectie, Denes Cosmin Adrian, Ciurea Aurel Ionel, Ignat Ileana, Poroh Ionut, Dumitru Sorin Tiberiu, Suditoiu Elvis Ionel, Catrina Nicolae, Fortuna Ovidiu Nicolae, Mitroi Gheorghe, Neagu Sebastian Ion, Gãlãtan Nicolae Petru, Czismadia Mihail, Toma Nicolae Victor, Pripici Constantin, Ciorogaru Dãnut, Ciocârlie Ion – Gabriel, Marc Izvorel, Muresan Vasile Sorin, Denes Levente, Bogneriuc Dãnut, Bãran Grigore, Rusu Fãnel, Chirvasã Vasile, Popescu Stelian, Dãnilã Dorinel, Rosu Ioan, Tusea Daniel.
”Aici vorbim despre un colectiv care meritã cu prisosintã aprecieri nu doar pentru modul în care întretin si exploateazã aceste utilaje si echipamente noi, de ultimã generatie pe  care am reusit sã le achizitionãm cu bani europeni, ci si pentru rãbdarea, pasiunea si interesul privind obtinerea competentelor necesare pentru utilizarea acestor echipamente de ultimã generatie care aduc serviciile noastre de interventii la cele mai moderne standarde existente la nivel european. Iar pentru aceste calitãti comune tuturor celor care deservesc acest sector de activitate, le multumim si-i felicitãm pentru felul în care înteleg sã-si desfãsoare activitatea si, bineînteles, pentru  premiul obtinut în cadrul competitiei noastre interne de fidelizare a personalului angajat”, aratã Cristian Ionicã, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.
Biroul de presã al Apa Serv Valea Jiului