Administratie

Amplă investiție la o școală din Lupeni

Administrația locală de la Lupeni continuă seria proiectelor de modernizare a unităților școlare. Rând pe rând, fiecare unitate de învățământ a fost sau va fi modernizată, astfel încât să crească gradul de confort al elevilor și cel al cadrelor didactice.

”Am demarat o nouă investiție în municipiul Lupeni din 2022. Astăzi am predat amplasamentul constructorului pentru realizarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2”. Proiectul are o valoare de aproximativ 3 milioane lei, este finanțat din fonduri europene si are ca obiectiv reabilitarea si modernizarea clădirii școlii si a sălii de sport”, arată Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.
Peste 550 de elevi și dascălii care predau la unitatea de învățământ sunt beneficiarii direcți ai contractului.
”Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea premiselor necesare în vederea contribuirii la creșterea gradului de participare la educație, creșterea calității învățământului obligatoriu și asigurarea unui climat adecvat si modern pentru desfășurarea procesului educațional. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiție 10.1, respectiv Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin prisma faptului că prin proiect se va reabilita si moderniza clădirea, care va avea dotările corespunzătoare desfășurării procesului educațional și a celui recreativ. Am promis că dezvoltăm municipiul Lupeni cu fonduri europene și asta facem. Am promis că sectorul educației este unul de maximă prioritate pentru mine și am acționat ca atare. Iar acest proiect, prin care aducem alte aproape 19 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii din învățământul lupenean este încă o dovadă că ceea ce ne asumăm în fața cetățenilor, reușim să și punem în aplicare”, a ținut să declare primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu. Prin crearea unor condiții suplimentare față de cele din prezent în infrastructura educațională de la nivel local, se va sprijini gradul de participare la nivelul învățământului obligatoriu.
Monika BACIU