Amenzi de mii de lei pentru gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor

Ordonanţa de Urgenţă pentru reglementarea regimului de reciclare a deşeurilor este ignorată în judeţul Hunedoara. În anul 2018 a fost emisă Ordonanţa de Urgenţă 74, care prevede implementarea unor instrumente economice care să ajute România să atingă ţintele de reciclare şi de reducere a cantităţilor de deşeuri depozitate.
Două dintre aceste instrumente se bazează pe prinicipiul plăteşte pentru cât arunci şi taxa de depozitare. Ambele sunt menite să conştientizeze populaţia cu privire la faptul că depozitarea deşeurilor costă şi să stimuleze creşterea gradului de reciclare a deşeurilor prin colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă. Fiecare tonă de deşeuri care ajunge să fie depozitată final pe amplasamentele autorizate, duce la plata către Fondul pentru Mediu a unei taxe de depozitare (denumită contribuţia pentru economia circulară), care pentru anul 2019 a fost de 30 de lei/tonă şi pentru anul 2020 este de 80 de lei/tonă.
”Factorii responsabili pentru implementarea instrumentelor economice sunt Autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. La nivelul judeţului Hunedoara, nu au fost implementate, pentru anul 2020, aceste instrumente economice, motiv pentru care, comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara au sancţionat contravenţional entitatea responsabilă, cu amendă în valoare de 5000 de lei şi au stabilit măsura de a transmite lunar informări cu privire la stadiul implementării instrumentelor economice prevăzute de actul normativ”, arată Garda de Mediu Hunedoara.
Documentului Guvernului arăta în 2018, că gestionarea deşeurilor în România trebuie să fie îmbunătăţită şi transformată în gestionarea durabilă a materialelor pentru a proteja, a conservă şi a îmbunătăţi calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă, eficientă şi raţională a resurselor naturale, pentru a promova principiile economiei circulare, pentru a spori utilizarea energiei din surse regenerabile, pentru a creşte eficienţa energetică, pentru a reduce gradul de dependenţă faţă de resursele importate, pentru a crea noi oportunităţi economice şi pentru a stimula competitivitatea pe termen lung.
Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în Directiva 2008/98/CE, România  trebuie să utilizeze instrumente economice şi alte măsuri în scopul de a promova aplicarea ierarhiei deşeurilor care includ, printre altele, descurajarea eliminării deşeurilor prin depozitare şi  incinerare, schemele de plată în funcţie de cantitatea de deşeuri generată, schemele de răspundere extinsă a producătorilor. Instrumentele economice în domeniul deşeurilor reprezintă un set de măsuri pe care autorităţile naţionale trebuie să le implementeze în vederea îmbunătăţirii  sistemului de management al deşeurilor, începând de la colectarea separată a  acestora la sursa de  generare, sortarea, reciclarea şi în final eliminarea.
Printre cele mai utilizate instrumente economice la nivel european şi internaţional sunt: descurajarea eliminării a deşeurilor prin depozitare, schemele de plată în funcţie de cantitatea de deşeuri generată  (principiul ”plăteşte pentru cât arunci”), schema privind răspunderea extinsă a producătorului, schema de garanţie bănească pentru returnarea ambalajelelor reutilizabile, sau alte instrumente şi măsuri necesare.
Cosmin BACIU