Amenzi anulate de instanțele judecătorești

C ele mai multe amenzi date de polițiști și jandarmi în perioada în care evenimentele private erau interzise sunt anulate de instanțele de judecată. Mai toate au aceiași ”hibă”, adică au fost acordate în lipsa contravenientului.

Judecătorii constată că sunt puși în situația de a depăși limitele puterii judecătorești și să exercite atribuții specifice altei puteri a statului, încălcându-se, astfel, principiul separației puterilor în stat. Mai exact, organul constatator n-a descris în amănunt fapta celui sancționat, dar nici n-a întocmit procesul verbal de față cu el pentru a avea obiecțiuni ori în prezența unui martor asistent. La fel s-a întâmplat și în cazul unui bărbat din Petroșani, amendat de jandarmi în urma unei acțiuni derulată alături de polițiști la un restaurant unde avea loc un botez. Cel sancționat s-a adresat instanței pentru a scăpa de sancțiune. A arătat că a fost abordat de un agent al Jandarmeriei Hunedoara care i-a cerut să se legitimeze. ”Petentul s-a conformat cerinței, în sensul că i-a prezentat agentului constatator documentele solicitate, spunându-i-se că totul este în regulă. Petentul a ținut să menționeze că pe tot parcursul șederii sale în acea locație a respectat normele impuse de combaterea răspândirii noului corona virus, situația reținută de agentul constatator nefiind reală, în cuprinsul acestuia nefiind indicate fapta săvârșită, descrierea faptei, încadrarea juridică a acesteia, gravitatea faptei, pagubele pricinuite, din aceste motive a invocat nulitatea procesului-verbal de contravenție”, se arată în plângere. Instanța a stabilit că procesul verbal a fost încheiat în lipsa contravenientului și, de asemenea, că nu au fost identificați martori asistenți.
N -a fost întocmit corect
În plus a fost descrisă fapta contravențională insuficient. ” Nu se menționează, de altfel, în procesul verbal, care este motivul pentru care acesta a fost încheiat în lipsa contravenientului și în lipsa unui martor asistent. Concluzionând, instanța apreciază că în cauză actul contestat conține o descriere insuficientă a faptei, ceea ce echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale. (…) Nefiind îngăduit judecătorului, în cadrul procedurii contravenționale, să reîncadreze, să reevalueze sau să reconsidere fapta imputată contravenientului, această atribuție revenindu-i exclusiv agentului constatator, iar a considera altfel ar însemna ca judecătorul să depășească limitele puterii judecătorești și să exercite atribuții specifice altei puteri a statului, încălcându-se, astfel, principiul separației puterilor în stat, reținând că în cauză, procesul verbal contestat pe calea prezentei plângeri nu conține o descriere suficientă a faptei, de manieră a permite petentului ca în cadrul procedurii judiciare să invoce apărări, fiind astfel încălcate dispozițiile art.16 din OUG nr.2/2001, instanța constată nulitatea relativă a procesului verbal”, se arată în motivarea instanței. Pe cale de consecință, având în vedere toate argumentele de mai sus, instanța a stabilit că se impune anularea sancțiunii.