J udecătoria Petroșani l-a condamnat pe un bărbat din municipiu la o amendă penală în valoare de 4500 de lei, pentru infracțiunea de violență în familie.

Individul risca să ajungă în penitenciar, pentru că n-a achitat sancțiunea în termenul de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. A cerut Judecătoriei Petroșani să-i fie eșalonată amenda pe motiv că realizează un venit lunar de doar 2200 lei, salariu din care achită chirie, utilităţi şi o pensie de întreţinere pentru un copil aflat la fosta soție. Judecătoria Petroșani i-a eșalonat amenda penală pe o perioadă de trei luni. ”În consecință, raportat la situaţia materială şi personală a petentului, instanța constată că acesta se află în imposibilitatea de a achita integral amenda aplicată, astfel că va dispune eşalonarea plății amenzii penale de 4500 lei stabilită în sarcina petentului condamnat prin Sentinţa penală pronunțată de Judecătoria Petroşani (…), pe o perioadă de 3 luni, în 3 rate lunare egale de câte 1500 lei fiecare”, se arată în decizia instanței.