Ajutorul de stat pentru CEH, publicat în Monitorul Oficial

Ajutorul de stat pentru Complexul Energetic Hunedoara a ajuns la faza publicării în Monitorul Oficial. Astfel, a fost publicată Hotărârea privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara — S.A., în insolvență, pentru anul 2021. Ajutorul de stat în sumă totală de 97.410 mii lei pentru anul 2021, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, în vederea suportării costurilor excepţionale ale unităţilor intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate de producţia curentă.
Potrivit documentului, sunt prevăzute și sume pentru disponibilizările care vor avea loc. Astfel, pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 97.410 mii lei, în următoarea structură: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă – 12.350 mii lei; costuri cu reconversia profesională-540 mii lei; costuri de închidere subterană- 20.628 mii lei; costuri legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere- 37.213 mii lei; costuri de recultivare a solurilor de suprafață-26.679 mii lei. EM Lonea şi EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui.
”Ca urmare a acestui fapt s-a constat în ultima perioadă agravarea fenomenelor de subsidenţă (deformări ale suprafeţei datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificări ale Planurilor de încetare a activităţii atât pentru EM Lonea cât şi pentru EM Lupeni. Această situaţie a dus la decalarea termenelor de închidere a unităţilor miniere după finalizarea activităţii de producţie stabilită pentru data de 31 decembrie 2018. Având în vedere că închiderea celor 2 unităţi trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu s-ar respecta procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003 s-a constat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană astfel: EM Lonea până la finele anului 2020; EM Lupeni până la data de 30 iunie 2021. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH SA a actualizat Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Europene”, arată documentul postat pe site-ul Ministerului Energiei. Planul de închidere actualizat prevedea ca încetarea activităţii de producţie la minele Lonea şi Lupeni să fie data de 31.12.2018. CEH SA ”în insolvență” va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor necompetitive a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018.

Monika BACIU