Ajutor financiar pentru crescãtorii de ovine din Valea Jiului

Crescãtorii de ovine din Valea Jiului pot beneficia de ajutor financiar. Guvernul României prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale acordã si în acest an ajutorul de  minimis pentru crescãtorii de ovine, ajutor în valoare de 1 leu/kg lânã comercializatã.
“Înscrierile beneficiarilor în Programul pentru acest sprijin se fac pânã la data de 28  martie 2019 la sediul Directiei pentru Agriculturã Judeteanã Hunedoara si în fiecare zi de joi si la Centrele Zonale APIA din Brad, Orãstie, Ilia, Hunedoara, Sântãmãria Orlea, Petrila”, aratã Maria Cãlin Petru, directorul Directiei Judetene Agricole Hunedoara.  Cei care vor sã beneficieze de ajutor din partea Ministerului Agriculturii trebuie sã depunã mai multe acte, si anume cerere de înscriere în program, copie CI/BI al  solicitantului persoanã fizicã,  copie certificat înregistrare ONRC în cazul persoanelor juridice,  dovadã cont activ bancã/trezorerie, declaratie pe proprie rãspundere, document de la medicul veterinar care atestã cã exploatatiile de ovine sunt înregistrate în RNE pânã la data depunerii cererii.  La predarea documentelor solicitantul va avea asupra sa  si actele în original pentru  autentificare de cãtre reprezentantii DAJ Hunedoara.
Monika BACIU