Ajutor de stat pentru SNIM

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publicã proiectul de Hotãrâre a Guvernului privind  aprobarea acordãrii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., pentru anul 2020.
Prin proiectul de act normativ se supune aprobãrii acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor trei unitãti miniere din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., pentru anul 2020.
”Astfel, pentru acoperirea costurilor exceptionale se acordã ajutor de stat în sumã de 29.003 mii lei, în urmãtoarea structurã: costuri cu plãtile compensatorii acordate angajatilor care îsi pierd locul de muncã –2.232  mii lei;  costuri cu reconversia profesionalã –500 mii lei; costuri  pentru  acoperirea consumului de energie electricã si contravaloarea cãrbunelui pentru salariati   – 882 mii lei;  costuri cu reabilitarea fostelor amplasamente miniere– 20.121 mii lei;  costuri cu recultivarea suprafetei– 5.268 mii lei”, aratã documentul.
Ajutorul de stat în sumã totalã de 29.003 mii lei pentru anul 2020, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri aprobat pe anul 2020.
Cosmin BACIU