Ajutor de stat de 43 de milioane de lei pentru CEH

M inisterul Energiei a lansat în dezbatere publica proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara- S.A.”în insolvență”, pentru anul 2022. ”Ajutorul de stat în sumă totală de 43.246 mii lei pentru anul 2022, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, în vederea suportării costurilor excepţionale ale unităţilor intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate de producţia curentă”, arată documentul. Astfel, pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 43.246 mii lei. Pentru costurile cu reconversia profesională este prevăzută suma de145 mii lei. Costurile legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere este evaluată la 31.811 mii lei, iar costurile de recultivare a suprafețelor se ridică la 11.290 mii lei. EM Lonea şi EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui. Cele două unități miniere ar fi trebuit închise în urmă cu câțiva ani, însă, având în vedere că închiderea celor 2 unităţi trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu s-ar respecta procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003 s-a constat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană. Nici noile termene asumate, respectiv finele anului 2020 pentru mina Lonea și luna iunie 2021 pentru mina Lupeni nu au fost respectate.

Monika BACIU