Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara

La sfârsitul lunii august 2019, în evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara erau înregistrati 5.723 someri (din care 2.948 femei), rata somajului fiind de 3,24 %. Comparativ cu luna precedentã, când rata somajului a fost de 3,28 %, în aceastã lunã acest indicator a  înregistrat o scãdere cu 0,04 pp.
Din totalul de 5.723 persoane înregistrate în evidentele AJOFM Hunedoara, 2.578 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 3.145 erau someri neindemnizati. În ceea ce priveste mediul de rezidentã,1.844 someri provin din mediul rural si 3.879 sunt din mediul urban.
Somerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul somerilor înregistrati în evidentele AJOFM Hunedoara 27,40 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 23,66 %, iar 19,78 % au absolvit învãtãmântul profesional sau scoli de arte si meserii. Somerii fãrã studii si cu nivel de studii primare reprezintã 17,86 % din totalul  somerilor înregistrati, cei cu studii superioare sunt 9,24%, iar cei cu învãtãmânt postliceal sunt 2,06 %. Structura somerilor înregistrati pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintã astfel: 1.038 persoane foarte greu ocupabile, 3.590 greu ocupabile, 496 mediu ocupabile, iar 599 sunt persoane usor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeazã ca urmare a activitãtii de profilare a  persoanelor înregistrate în evidentele  Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara.