A dministrația locală din Aninoasa, județul Hunedoara, a scos la licitație un contract crucial pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale în oraș. În cadrul proiectului „ȘCOALA MEA-PRIMII PAȘI SPRE PERFORMANȚĂ”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se propune dotarea completă a Școlii Gimnaziale Sfânta Varvara cu mobilier și materiale didactice de ultimă generație.

Potrivit declarațiilor oficiale, proiectul are ca obiectiv principal modernizarea și optimizarea spațiilor de învățământ pentru a oferi elevilor un mediu propice în care
să-și desfășoare activitatea educațională. Prin intermediul investiției, se dorește nu doar achiziționarea de mobilier școlar, ci și echiparea laboratoarelor de fizică, chimie-biologie și a cabinetului psihopedagogic cu materiale didactice
specifice, contribuind astfel la îmbunătățirea calității actului educațional.
Proiectul este structurat pe mai multe componente ale PNRR, cum ar fi Reforma 4 pentru crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, dar și Reforma 5, care vizează adoptarea cadrului
legislativ pentru digitalizarea educației. Aceste inițiative reflectă angajamentul Administrației Locale din Aninoasa în promovarea unei educații moderne și adaptate nevoilor și cerințelor actuale.
Valoarea contractului scos la licitație este de 304.055 lei și este finanțat integral din fonduri europene prin PNRR. Așteptările sunt mari în rândul comunității locale, care vede în acest proiect o oportunitate deosebită pentru îmbunătățirea condițiilor de învățământ și pentru creșterea performanței școlare a elevilor
din Aninoasa.
În contextul schimbărilor din
sistemul educațional și a necesității adaptării la noile tehnologii și cerințe ale pieței muncii, investiția în dotarea Școlii Gimnaziale Sfânta Varvara este considerată un pas important în direcția asigurării unei educații de calitate și a pregătirii elevilor pentru provocările viitorului.
Monika BACIU