[ ADI SIGD Hunedoara evaluează calitatea serviciilor de salubrizare ]

Prin intermediul acestui chestionar, ADI SIGD Hunedoara, oferă locuitorilor din Valea Jiului posibilitatea de a evalua calitatea serviciului de salubrizare prestat de către operatorul din zonă, respectiv SC SUPERCOM SA.
“Prin intermediul acestui chestionar, ADI SIGD Hunedoara, vă oferă posibilitatea de a evalua calitatea serviciului de salubrizare prestat de către operatorul din zona dumneavoastră de delegare. Percepția dumneavoastră în ceea ce privește prestația operatorului de salubrizare ne va fi de un ajutor deosebit întrucât suntem preocupați să identificăm și din partea cetățenilor ariile în care operatorul de salubrizare trebuie să-și îmbunătățească serviciile și să ia măsuri în acest sens”, arată reprezentanții ADI SIGD Hunedoara.
Astfel, cetățenilor din cele șase localități ale Văii Jiului li se solicită să răspundă la un număr de 8 întrebări prin care să-și spună părerea despre respectarea frecvențelor de colectare și transport a deșeurilor menajere stabilite prin contract (mixt rezidual, reciclabile) de către operator, activitatea operatorului cu privire la activitățile de spălare a containerelor, ori activitatea operatorului cu privire la activitățile de igienizare a platformelor plurifamiliale în urma activităților de colectare. De asemenea, cetățenilor li se cere opinia vis-a vis de punctele de colectare, dacă sunt mobilate corespunzător cu recipiente de către operator, in vederea asigurării capacitaților de colectare a deșeurilor menajere pe cele 4 fracții ale sistemului: mixt rezidual (container negru), plastic metal (container galben), hârtie carton(container albastru) si sticla(clopot verde), despre mașinile de colectare si transport folosite de către operator în activitatea propriu zisa sunt corespunzătoare serviciului prestat, dacă acestea sunt curate, activitatea de informare și conștientizare a publicului realizata de către operatorul de salubrizare cu referire la colectarea selectiva a deșeurilor menajere, despre activitatea operatorului cu privire la campaniile trimestriale de colectare a deșeurilor voluminoase, și nu în ultimul rând despre activitatea operatorului cu privire la campaniile semestriale de colectare a deșeurilor periculoase.

Marius Mitrache