Activele CEH, vândute pentru conservarea termocentralei Mintia

T ermocentrala de la Mintia a intrat în conservare, din vara acestui an. Procedura implică, însă, și anumite costuri. Astfel, administratorul judiciar a convocat comitetul și adunarea creditorilor la începutul lunii septembrie, având pe ordinea de zi prezentarea și aprobarea cererii administratorului special de valorificare a unor active din patrimoniul debitoarei, la valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare; prezentarea și aprobarea Raportului privind strategia de valorificare a unor active din patrimoniul debi­toarei și prezentarea și aprobarea Regulamentului de valorificare a unor active din patrimoniul debitoarei. ”Cererea administratorului special a fost motivată de necesitatea acoperirii costurilor de conservare și păstrare în siguranță a activelor SE Deva. Comitetul creditorilor a aprobat cererea numai cu privire la activele libere de sarcini. Adunarea creditorilor nu a aprobat strategia de valorificare și a aprobat regulamentul de valorificare”, arată raportul administratorului judiciar al CEH. CEH plătește pentru paza termocentralei Mintia, dar și pentru mentenanța acesteia.

Monika BACIU