Acord pentru ridicarea ipotecii de pe termocentrala Paroșeni

A dunarea creditorilor Complexului Energetic Hunedoara urmează să dezbată în ziua Sfinților Constantin și Elena, un important proiect pentru societatea energetică. Adunarea creditorilor a fost convocată pentru data de 21 mai, pentru a prezenta și aproba încheierea unei tranzacții între CEH și SNIM Groupe, denumirea anterioara Constructions Industrielles de la Mediterranee, având ca obiect eliberarea de garanții a activelor aflate în garanția CNIM, cu acordarea în favoarea acestui creditor a ”unei protecții corespunzătoare”.
Practic, este pasul de care societatea energetică are nevoie pentru a începe procesul de dare în plată în vederea formării unei noi entități, respectiv Complexul Energetic Valea Jiului. Complexul Enegetic Hunedoara a vândut la licitație mai multe active, pentru a-și achita datoria pe care o are la termocentrala Paroșeni, pentru instalația de desulfurare. Complexul Energetic care se va numi Valea Jiului, cel mai probabil, va fi compus din 4 mine, termocentrala Paroșeni și sucursala PrestServ. El poate lua ființă ca firmă curată, fără datorii și poate funcționa cu un mix energetic, pe gaz, cărbune extras din Valea Jiului și apă.
La începutul acestui an, Operatorul sistemului energetic național, Transelectrica, a avizat favorabil darea în plată către Ministerul Energiei a activelor energetice funcționale de la Paroșeni ale producătorului de energie pe bază de cărbune controlat de stat Complexul Energetic Hunedoara (CEH) contra ștergerii datoriilor bugetare ale acestuia. În vederea implementării procedurii de dare în plată conform OUG nr. 60/2019 s-a constituit un grup de lucru, administratorul judiciar împreună cu administratorul special urmărind parcurgerea etapelor necesare.

Monika BACIU