Administratie

Achizitii d’ale primãriilor / Pastile de pisoar, perii de WC

Pastile de pisoar, odorizante WC, pixuri, mape, hârtii sau electronice. Asta cumpãrã primãriile din Valea Jiului de pe SEAP. Noua lege a achizitiilor publice obligã autoritãtile locale sã achizitioneze toate obiectele de pe platfoma electronicã.

“Prezenta lege reglementeazã modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publicã si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publicã, precum si anumite aspecte specifice în legãturã cu executarea contractelor de achizitie publicã”, aratã Legea 98/2016.  Spre exemplu, Primãria Petrosani cumpãrã plicuri C6 cu 0,06 lei bucata sau pixuri cu 2,08 lei. Existã însã si alte achizitii, mai costisitoare, în functie de necesitãti. Edilii de la Vulcan cumpãrã mopuri de bumbac, lavete curãtenie sau pastile de pisoar. Cele din urmã sunt achizitionate cu 25 de lei. Si autoritãtile locale de la Petrila fac achizitii în materie de dezinfectanti sau articole de curãtenie. Astfel, Primãria Petrila cumpãrã perii de WC cu 4,17 lei sau odorizante de WC cu 4,33 de lei.  Potrivit specialistilor, începând din acest an, orice achizitie derulatã de o institutie publicã trebuie sã se realizeze prin intermediul platformei online SEAP. Au existat însã si disfunctionalitãti, când  sistemul nu a fost functional.

“Prezenta lege se aplicã pentru atribuirea de cãtre o entitate juridicã fãrã calitate de autoritate contractantã a unui contract de lucrãri, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmãtoarele conditii: contractul este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de cãtre o autoritate contractantã; valoarea estimatã, fãrã TVA, a contractului este egalã sau mai mare decât pragul prevãzut la art. 7 alin. (1) lit. a); contractul include una dintre activitãtile mentionate la alin. (2)”, mai aratã textul legii.

Monika BACIU