Acces mai bun la tratamentul fãrã interferon pentru bolnavii cu Hepatita C

Accesul pacientilor cu hepatita C la tratamentul fãrã interferon a fost simplificat si clarificat. Protocolul de prescriere a acestor tratamente acordate gratuit pacientilor cu Hepatitã C, în baza contractelor cost-volum-rezultat derulate de CNAS pânã la finalul lunii mai 2018, a fost modificat prin Ordinul MS/CNAS nr. 89/300/25 ianuarie 2018, care a intrat în vigoare la începutul lunii februarie 2018, astfel încât medicii prescriptori sã poatã oferi tratamente tuturor pacientilor eligibili.  Conform noilor reglementãri, medicii specialisti pot lua în calcul stadiul de fibrozã  relevat de investigatiile pe care pacientul le-a fãcut anterior prezentãrii la medic pentru obtinerea tratamentului. Pânã la aparitia acestei reglementari, gradul de fibrozã, elementul cel mai important pe baza cãruia se stabileste accesul la tratament, putea fi atestat doar de Fibromax, investigatie realizatã prin intermediul unui voucher  gratuit acordat de medic. Aceastã modificare a intervenit din cauza deselor  situatii în care pacientii  reclamau faptul cã stadiul de fibrozã indicat de Fibromax era diferit de cel indicat de investigatiile anterioare.
De asemenea, noile protocoalele lasã la aprecierea medicului specialist necesitatea efectuãrii unor investigatii care, în formã initialã a protocoalelor terapeutice, erau obligatorii  pentru toti pacientii (de exemplu endoscopia).
Datoritã faptului cã medicul specialist este cel care decide asupra necesitãtii efectuãrii unor  anumite investigatii pentru diagnosticarea corectã a pacientilor,  timpul de întocmire a dosarelor este mai scurt, iar pacientii au acces mai rapid la tratament. Tratamentele fãrã interferon se acordã pacientilor cu Hepatitã C în 11 centre din tarã: Bucuresti, Constanta, Cluj – Napoca, Craiova, Timisoara, Galati, Iasi, Târgu Mures, Brasov, Oradea, Sibiu.
Biroul de presã