Abilitãti de pliere dupã cerintele pietei muncii

Institutia de învãtãmânt superior va forma specialisti în domeniul energiei regenerabile.  Universitatea face tranzitia de la minerit, la surse sustenabile care produc energia electricã, demonstrând astfel cã existã capacitatea de a se plia pe noile cerinte de pe piata economicã româneascã, dar si cea mondialã.
“Avem o serie de cursuri de reconversie deja traditionale si deja acum în aceastã perioadã încercãm acele cursuri de reconversie profesionalã pentru cei care vor monta si întretine generatoarele de energie eolianã.  Cursurile ar urma sã fie  gratuite si în acest sens a fost fãcut si un proiect pe finantare europeanã. Aceste cursuri sunt benefice pentru toatã lumea atât pentru cei care ies din sistemul minier sau celor care vor sã îsi schimbe activitatea prin aceastã reconversie profesionalã. Aceste cursuri se adreseazã si tinerilor care nu au mai fost angajati pânã acum în acest domeniu de activitate”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ing. Radu Sorin Mihai rectorul Universitãtii din Petrosani.
În acest sens, un laborator al Universitãtii din Petrosani va fi dotat pentru a-i forma pe noii specialisti.
Cosmin BACIU