Abatere constatatã, sume recuperate / Municipalitatea de la Petrosani, prejudiciatã cu 21.000 de lei

Constructorul telescaunului TS3 din Parâng a prejudiciat municipalitatea de la Petrosani cu peste 21.000 de lei. Documentele administratiei locale de la Petrosani au fost verificate de inspectorii financiari de la Curtea de Conturi care au sesizat o abatare. Municipalitatea a plãtit nejustificat peste 21 de mii de lei cãtre Krantz Eurocenter, societatea care a lucrat la dezvoltarea domeniului schiabil Parâng.

“Din verificarea modului de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de împrumuturi interne al municipiului Petrosani, pe baza deschiderilor de credite, Directiei de Administrarea Patrimoniului Public si Privat si a documentelor justificative (situatii de lucrãri, facturi) care au stat la baza decontãrii lucrãrilor de investitii la obiectivul “Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turisticã Parâng” – subobiectivul Telescaun TS3, s-au contsatat cã executantul SC Kranz Eurocenter SRL a calculat eronat contributia de asigurãri sociale datoratã de angajator asupra manoperei cuprinse în situatiile de lucrãri anexate facturii (…), achitatã (…), respectiv s-a utilizat cota de 20,8% fatã de 15,8% (…). Urmare aplicãrii asupra acesteia si a cotelor de recapitulatie de deviz, valoarea situatiilor de lucrãri a fost majoratã nejustificat cu o sumã de 21.939,81 lei”, se aratã în raportul constatator.

Reprezentantii municipalitãtii sustin cã banii au si fost recuperati de la firma constructoare.

“Deja a fost recuperatã suma mentionatã în raport”, au declarat reprezentantii municipalitãtii de la Petrosani. Telescaunul TS 3 are punctul de plecare în incinta Hotelului Rusu iar statia de întoarcere în zona unde s-a aflat „Cãsuta din povesti”. Telescaunul TS3 are o capacitate de 1200 turisti/orã si deserveste atât persoanele care viziteazã masivul Parâng cât si schiorii care folosesc pârtiile 2A, 2C si 2B. TS3 are o lungime de 2,2 km, fiind deservit de un numãr de 74 de scaune a câte patru locuri fiecare. Pentru a continua lucrãrile la proiectul de modernizare al zonei turistice Parâng, dupã ce proiectul finantat prin intermediul Guvernului a fost blocat la Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului în 2012 din lipsã de fonduri, Primãria si Consiliul local al municipiului Petrosani au decis sã continue lucrãrile, în limita posibilitãtilor proprii ale bugetului local. Pentru a avea banii necesari pentru finalizarea TS3, unul dintre cele mai importante obiective de investitii ale acestui proiect, municipalitatea din Petrosani a contractat anul acesta un credit pentru investitii în valoare de 13 milioane de lei.Lucrãrile de investitie aferente obiectivului “Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turisticã Parâng” au început în ultimul trimestru al anului 2010 cu lucrãri de organizare de santier si defrisãri, respectiv, pregãtirea terenului pentru telescaunul TS3 si pârtia 2C.

Monika BACIU