A început admiterea la Universitatea din Petroșani

A început admiterea la Universitatea din Petroșani unde cei care doresc să urmeze cursurile acestei instituții de învățământ superior se pot înscrie atât fizic, prezentând dosarul la secretariatele facultăților, cât și online.

Aceată platformă de înscrieri online este dezvoltată de câțiva ani de zile și este foarte utilă pentru cei care nu doresc să vină fizic până la Petroșani pentru a-și depune dosarul.
”Îi așteptăm cu brațele deschise pe toți cei care doresc să devină studenți la Universitatea din Petroșani, indiferent de specializare și domeniu. Sunt bineveniți toți cei care doresc să studieze la o universitate europeană, o universitate care este racordată la cerințele pieței de muncă”, a declarat Prof Dr Ing Radu Sorin Mihai rectorul Universității de la Petroșani.
Cei care optează pentru Universitatea din Petroșani trebuie să știe că vor fi întâmpinați cu săli ce cursuri și laboratoare modern, cămine la standarde de înaltă calitate și o cantină studențească, toate acestea la prețuri foarte avantajoase.
Calendarul admiterii la Universitatea din Petroșani este:
– 4 – 21 iulie, (până la ora 15) – înscrierea candidaţilor la studiile de licență. Înscrierile au loc online, pe platforma admitere.upet.ro. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul Facultății dorite, unde se pot înscrie online,
beneficiind de suport
tehnic, cu respectarea măsurilor de distanțare
socială și a normelor
impuse în starea de
alertă, în contextul pandemiei SARS-CoV-2, COVID-19 luni – vineri, orele 8.30-15, sâmbăta orele 8.30-12, duminica nu este program cu publicul.
– 23 iulie – afişarea
rezultatelor (etapa I)
– 23– 25 iulie – depunerea contestaţiilor
– 25 iulie – analiza contestaţiilor şi afişarea
rezultatelor
– 25 – 28 iulie – confirmarea locului ocupat prin concurs:
– depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
– plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
– plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă)
– restituirea dosarelor candidaţilor respinşi
– 30 iulie – afişarea
rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere
– 31 iulie – parcurgerea de către candidaţii din „Lista de aşteptare” a etapei
„confirmarea locului ocupat prin concurs” și afişarea
rezultatelor acestora.
Monika BACIU