A doua stație de încărcare a vehiculelor electrice din Valea Jiului va fi la Petrila

A doua stație de încărcare a vehiculelor electrice din Valea Jiului va fi la Petrila. Prima stație de încărcare a mașinilor electrice a fost pusă în funcțiune, în luna august la Petroșani. Cel de-al doilea terminal de acest gen din zonă va fi realizat la Petrila.
În câteva săptămâni la Petrila, va fi pusă în funcțiune o stație de încărcare a mașinilor electrice. Aceasta va fi amplasată în zona primăriei.
De precizat că, în ultimii ani, politica și legislația europeană și națională au dezvoltat standarde de mediu mai ridicate pentru orașe și municipii. Vehiculele curate și eficiente din punct de vedere energetic, care au un rol important în politica climatică și energetică a UE, precum și electrificarea transportului reprezintă priorități pentru strategiile climatice și de eficiență energetică. CE a stabilit obiective ambițioase pentru eliminarea treptată a vehiculelor cu combustibil convențional din mediul urban, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului.
Monika BACIU