A doua etapã de disponibilizãri asteaptã avizul CE

A doua etapã de disponibilizãri de la SNÎMVJ încã nu a fost aprobatã. 475 de salariati ar fi trebuit sã plece în acest an de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului, dar pânã acum doar 225 de angajati au pãrãsit sistemul prin concediere colectivã. A doua etapã de disponibilizãri este în stand-by. … mai departe