Începe admiterea la liceu

Absolvenţii de clasa a VIII-a trec printr-o nouă etapă. Aceştia urmează să îşi depună dosarele în  vederea admiterii la liceu.
În perioada 2 – 6 iulie 2020 are loc completarea fişelor pentru Admiterea la liceu. Admiterea la liceu 2020 se va face, la fel ca şi în ceilalţi ani, în baza unei medii ponderate între media la evaluarea naţională (80 la sută) şi media generală de absolvire a ciclului gimnazial (20 de procente).
Între 2 şi 6 iulie, părinţii şi absolvenţii clasei a VIII vor completa fişele de înscriere, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie 2020.
Potrivit calendarului, în data de 10 iulie 2020 va avea loc comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. În perioada 13-16 iulie  are loc epunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi, iar în data de 16 iulie este programată transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.
În judeţul Hunedoara, au fost depuse 147 de contestaţii, faţă de 304 contestaţii depuse în anul şcolar precedent, în urma afişării rezultatelor la evaluarea naţională.
Cosmin BACIU

Advertisements