Portal web la Universitatea din Petroşani

Universitatea din Petroşani va avea un portal web. Contractul în valoare de 100.000 de lei este finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Capital Uman.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea participării tinerilor din categoriile vulnerabile la învăţământul terţiar nonuniversitar, precum şi la diversificarea şi inovarea programelor educaţionale adresate studenţilor/masteranzilor, în strânsă legătură cu îmbunătăţirea competenţelor  transversale ale cadrelor didactice din învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul Universităţii din Petroşani ca beneficiar şi a Universităţii din Bucureşti, având  calitatea de partener.
”În cadrul acestei platforme online se vor integra instrumente ce vor fi utilizate de către cel puţin 300 de utilizatori studenţi/masteranzi din grupul ţintă înscris pe platformă. Înscrierea studenţilor din grupul ţintă la serviciile aceste platforme permite evidenţierea competenţelor socio-emoţionale şi profesionale ale studenţilor. De asemenea, se vor aplica instrumente de evaluare voluntară a potenţialului de angajare în raport  cu competenţele profesionale ale studenţilor prin formulare online. Platforma online va fi dimensionată pentru a fi accesată şi de pe dispozitive mobile astfel încât să crească disponibilitatea şi accesibilitatea acestei acţiuni inovative, sens în care va fi corelată nevoilor grupului ţintă de a descoperi noi tehnologii şi de a se confrunta cu piaţa muncii”, arată documentul.
Termenul de realizarea a platformei e-learning va fi de 4 săptămâni.
Cosmin BACIU

Advertisements