Paza Spitalului de Urgenţă din Petroşani a fost contestată. Din nou

Paza pentru Spitalul de Urgenţă din Petroşani a fost contestată, din nou. La Consiliul Naţional pentru Soluţionarea contestaţiilor a fost formulată o astfel de plângere din partea unei societăţi de profil. O firmă din judeţul Arad a contestat un contract al SUP.
”Prin contestaţia (…), înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  (…) înaintată de SC IRON GUARD 2012 SRL (…), formulată împotriva comunicării rezultatului procedurii de atribuire (…), act emis de autoritatea contractantă SPITALUL DE URGENŢĂ PETROŞANI, cu sediul în Petroşani (…), în procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, organizată în vederea atribuirii unui contract de „Servicii de pază”, s-a solicitat anularea actului atacat şi a celor subsecvente acestuia, în ceea ce priveşte desemnarea câştigătoare a ofertei SC OPUS GUARD SRL şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea acestei oferte, precum şi a ofertei proprii”, arată documentul CNSC.
Firma căreia i s-a atribuit contractul a înaintat Consiliului o cerere de intervenţie voluntară, solicitând respingerea contestaţiei formulate de SC IRON GUARD 2012 SRL, ca nefondată.
”Încuviinţează, în principiu, cererea de intervenţie voluntară accesorie formulată de OPUS GUARD SRL, cu privire la contestaţia SC IRON GUARD 2012 SRL. Admite contestaţia formulată de IRON GUARD 2012 SRL în contradictoriu cu SPITALUL DE URGENŢĂ PETROŞANI şi anulează Raportul procedurii nr. 7252/08.04.2020 şi actele subsecvente lui. Obligă autoritatea contractantă să respingă oferta OPUS GUARD SRL şi să continue procedura de atribuire prin evaluarea ofertei contestatorului şi emiterea unui nou raport al procedurii, în termen de 20 de zile de la primirea prezentei decizii. Respinge cererea de intervenţie, ca nefondată”, arată decizia CNSC din data de 13 mai.
Cosmin BACIU

Advertisements