TELEMUNCA – Optiune pentru angajatii Consiliului Judetean Hunedoara

Vicepresedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Daniel Andronache, a semnat Dispozitia privind instituirea unor mãsuri referitoare la desfãsurarea activitãtii angajatilor Consiliului Judetean Hunedoara, în scopul prevenirii rãspândirii noului tip de Coronavirus.
Concret, este vorba despre reglementarea activitãtii în regim de telemuncã pentru angajatii institutiei.
Angajatii care opteazã pentru telemuncã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii: sã semneze
Angajamentul pentru desfãsurarea activitãtii în regim de telemuncã, sã dispunã la domiciliu de oricare dintre urmãtoarele mijloace: telefon, laptop de serviciu sau laptop/computer personal, acces la internet si e-mail, acces de la distantã la sistemele IT, sistemul de e-mail si la resursele documentare ale CJ Hunedoara utilizate la nivelul compartimentului unde angajatii îsi desfãsoarã activitatea. De asemenea, este necesar ca activitatea compartimentelor în care acestia sunt încadrati sã se desfãsoare neperturbatã si prezenta la sediul CJ Hunedoara sã fie asiguratã în proportie de 30%.
„În scopul prevenirii rãspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19), dispozitia reglementeazã modalitatea de desfãsurare a activitãtii angajatilor Consiliului Judetean Hunedoara în regim de telemuncã. Prin telemuncã se întelege modul în care angajatii îsi desfãsoarã activitãtile profesionale necesare îndeplinirii atributiilor specifice functiei pe care o detin, la domiciliu, folosind tehnologia informatiilor si comunicatiilor. Este obligatia noastrã sã protejãm angajatii institutiei, sã le oferim aceastã oportunitate legalã dar, în acelasi timp, tot obligatia noastrã este sã asigurãm functionarea Consiliului Judetean Hunedoara”, a declarat Daniel Andronache, vicepresedinte CJ Hunedoara, delegat la conducere.
Prioritizarea angajatilor care vor lucra în regim de telemuncã se face în functie de urmãtoarele criterii:
– Prioritatea 1 – persoane aflate în risc (cu boli cardiovasculare, diabet, boli respiratorii cronice, hipertensiune, cancer) si femei gravide;

– Prioritatea 2 – persoane din familii monoparentale cu copii sub 14 ani;
– Prioritatea 3 – persoane care se deplaseazã cu transportul în comun;
– Prioritatea 4 – persoane, membri ai familiilor cu copii sub 14 ani sau care au în îngrijire persoane dependente;
– Prioritatea 5 – persoane cu alergii la substante de dezinfectie.
Prevederile se aplicã tuturor angajatilor din Consiliul Judetean Hunedoara cu exceptia demnitarilor, administratorului public, secretarului general al judetului si functionarilor publici de conducere la nivel de director executiv / arhitect sef si consilierul din cadrul Compartimentului managementul situatiilor de urgentã, dacã nu se încadreazã în punctele 1 si 2 din lista prioritãtilor mentionate mai sus.
Biroul de presã

Advertisements