Medicii curanti vor decide cazurile pentru care se continuã tratamentele si investigatiile

 

Având în vedere Ordinul Comandantului Actiunii Secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgentã nr. 74527/23.03.2020 privind instituirea unor mãsuri necesare pentru limitarea rãspândirii infectiei cu virusul SARS-COV-2 la nivelul unitãtilor sanitare publice si private, precizãm urmatoarele:
În cadrul programelor nationale de sãnãtate curative existã afectiuni care nu reprezintã urgente dar care necesitã continuarea tratamentelor/ investigatiilor. Acestea sunt:
– chimioterapia si radioterapia pacientilor cu afectiuni oncologice;
– investigatia PET-CT – necesarã stabilirii conduitei terapeutice a bolnavilor cu afectiuni oncologice;
– tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientã renalã cronicã;
– tratamentul diabetului zaharat;
– tratamentul sclerozei multiple;
– tratamentul hemofiliei si talasemiei;
– tratamentul unor boli rare;
– tratamentul unor boli endocrine;
– tratamentul substitutiv cu metadonã;
– tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacientii cu transplant hepatic.
În cazul acestor afectiuni, medicii curanti decid care sunt situatiile în care se poate amâna cu 14 zile efectuarea tratamentelor sau a investigatiilor care fac obiectul programelor nationale de sãnãtate curative si sunt furnizate în regim ambulatoriu sau spitalicesc de cãtre unitãtile sanitare publice si private.
Decizia de întrerupere a curelor de chimioterapie si radioterapie aflate în curs rãmâne la latitudinea medicilor curanti, care vor lua decizia în functie riscul de infectie cu virusul SARS-COV-2 si  beneficiile aduse bolnavului de continuarea administrãrii terapiei oncologice.
Pentru tratamentul intratecal cu Nusinersenum, Comisia de Experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate pentru Programul National de Diagnostic si Tratament pentru boli rare – Atrofia Muscularã Spinalã (copii si adulti)  recomandã „continuarea tratamentului conform schemei din protocol cu o întârziere de maxim 7 zile pentru dozele de initiere si 14 zile pentru cele de continuare dacã aceste situatii au o justificare (medicalã sau de altã naturã), întreruperea tratamentului atrãgând dupã sine reaparitia complicatiilor bolii si evolutia inexorabilã spre deces.” Reamintim faptul cã algoritmul de administrare al acestui tratament presupune pentru initiere 4 doze de încãrcare – câte o dozã în zilele 0, 14, 28 si 63.
Totodatã, se continuã acordarea medicamentelor specifice, prin intermediul structurilor ambulatorii ale spitalelor, pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu sclerozã multiplã, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonã si pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacientii cu transplant hepatic cuprinsi în programele nationale de sãnãtate curative, care se elibereazã prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitãtilor sanitare prin care se deruleazã aceste programe, pe bazã de prescriptie medicalã electronicã on-line sau off-line sau prescriptie medicalã cu regim special utilizatã pentru preparate stupefiante si psihotrope, dupã caz. În situatia în care se suspendã complet activitatea structurilor ambulatorii medicatia specificã poate fi acordatã si pe o foaie de condicã special întocmitã în acest sens.
Atunci când medicul curant apreciazã cã este posibilã administrarea medicamentelor specifice perfuzabile si la domiciliul pacientului (în functie de starea clinico-biologicã a pacientului, de conditiile de viatã si de nivelul de educatie a acestuia sau ale apartinãtorilor sãi, de datele de sigurantã privind administrarea medicamentului precizate în RCP–ul produsului), cu sprijinul conducerii unitãtii sanitare se poate organiza administrarea la domiciliul bolnavului a tratamentului specific sub supravegherea personalului medical.
Potrivit Ordinul Comandantului Actiunii Secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgentã nr. 74527/23.03.2020, începând de marti 24 martie, pentru o perioadã de 14 zile, s-au suspendat internãrile pentru interventiile chirurgicale si alte tratamente si investigatii medicale  spitalicesti, care nu reprezintã urgentã si care pot fi reprogramate.
De asemenea, au fost suspendate consultatiile programate si programabile, în structurile ambulatorii ale spitalelor publice si private.În termen de 48 de ore, de la intrarea în vigoare a ordinului, toti pacientii care nu reprezintã urgente si care nu necesitã obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în spital trebuiesc externati. Conducerile spitalelor pot decide reorganizarea programului si a permanentei personalului, prin introducerea activitãtii medicale în regim de ture si gãrzi, fãrã afectarea salarizãrii personalului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.