Promisiune onoratã! Mai multi bani de la CJ Hunedoara pentru SMURD

Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara a aprobat, în sedinta de miercuri, 26 februarie 2020, majorarea contributiei anuale cãtre Asociatia Salvital Hunedoara în vederea finantãrii cheltuielilor de organizare, functionare si dezvoltare a acesteia si a SMURD, de la 5 lei la 7 lei/locuitor al judetului/an.
Astfel, începând cu anul 2020, valoarea totalã a contributiei se ridicã la 3.186.211 lei. În 2007, CJ Hunedoara a aprobat contributia anualã cãtre Asociatia Salvital Hunedoara în cuantum de 1 leu/locuitor al judetului/an. În vederea acoperirii cheltuielilor de organizare, functionare si dezvoltare a asociatiei si a SMURD al judetului Hunedoara, cuantumul contributiei a fost majorat, în 2008, la 1,5lei/locuitor/judet/ an. În 2011, CJ Hunedoara a aprobat majorarea contributiei anuale la 2 lei/locuitor al judetului/an, iar în 2016 contributia anualã a fost majoratã la 3 lei/locuitor al judetului/an.
În 2018, cotizatia a fost stabilitã la suma de 5 lei/locuitor al judetului/an. Cu toate acestea, contributia stabilitã de Adunarea generalã a asociatiei pentru consiliile locale care au calitatea de membru, precum si contributia anualã a Consiliului Judetean Hunedoara cãtre Asociatia Salvital Hunedoara de 5 lei/locuitor al judetului/an nu acoperã integral cheltuielile de organizare, functionare si dezvoltare a asociatiei si a serviciului SMURD al judetului Hunedoara, chiar si în conditiile în care salarizarea este net inferioarã fatã de cea a angajatilor din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgentã care îsi desfãsoarã activitatea în serviciul SMURD. Mai mult, aceste aspecte se suprapun cu decizia unor unitãti administrativ locale de a se retrage din asociatie, fapt care a condus la diminuarea veniturilor la bugetul asociatiei.
În prezent, Asociatia Salvital Hunedoara asigurã personalul paramedical pentru functionarea unui numãr de opt module SMURD, dintre care cinci module functioneazã în locatiile Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã „Iancu de Hunedoara” al judetului Hunedoara, în localitãtile: Deva, Hunedoara, Brad, Ilia si Petrosani, iar trei module în cadrul serviciilor voluntare pentru  situatii de urgentã ale autoritãtilor publice locale din municipiul Vulcan, orasul Petrila si orasul Simeria. Asociatia Salvital Hunedoara s-a înfiintat în anul 2005 prin libera exprimare a vointei de asociere a membrilor fondatori – autoritãti ale administratiei publice locale siinstitutii publice, printre care si Consiliul Judetean Hunedoara, conform Hotãrârii nr. 35/2005. La statutul asociatiei au aderat  ulterior si alte autoritãti ale administratiei publice locale si institutii publice.
Biroul de Presã

Advertisements