Audit, dupã haosul în urma disponibilizãrilor masive

Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului va trece printr-un audit financiar.  Dupã  disponibilizãrile haotice în urma cãrora departamente întregi au rãmas fãrã personal, acum  conducerea societãtii vrea un audit financiar pentru anii 2019 si anul în curs.
Situatiile financiare anuale  cuprind bilantul contabil,  contul de profit si pierdere, situatia modificãrilor  capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si note explicative la situatiile financiare anuale Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului mai are circa 60 de angajati. Acestia lucreazã la închiderea si  ecologizarea  perimetrelor miniere.
Cosmin BACIU

Advertisements