Imobilele din Petrila, înregistrate în sistemul de cadastru

Autoritãtile locale de la Petrila achizitioneazã servicii de înregistrare sistematicã în sistemul integrat de cadastru si carte funciarã a imobilelor situate în sectoarele cadastrale apartinând UAT Petrila, judetul Hunedoara.
Peste 134.000 de lei este valoarea contractului. Programul national de cadastru si carte funciarã se desfãsoarã în perioada 2015-2023 si are ca obiectiv înregistrarea sistematicã a imobilelor în 2337 UAT- uri situate în mediul urban si rural.
”Prin realizarea acestor servicii topografice, se va asigura, determinarea si evidenta exactã a suprafetelor de teren. Prin urmare, se vor achizitiona servicii de topografie”, aratã documentatia.  Obiectul contractului presupune realizarea lucrãrilor de înregistrare sistemicã în sectoarele cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciarã a trei sectoare cadastrale.  Totodatã se are în vedere înscrierea unui numãr de 941 de imobile în cartea funciarã a extravilanului unitãtii administrativ-teritoriale a orasului Petrila.
Cosmin BACIU

Advertisements