Masã caldã pentru persoanele dezavantajate

Persoanele dezavantajate din tarã vor putea beneficia de masã caldã.
Ministerul Fondurilor Europene, prin AM pentru Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD), a lansat în consultare publicã ghidul aferent apelului de proiecte „Acordarea de mese calde”. Scopul acestui apel este asigurarea de mese calde persoanelor dezavantajate/marginalizate si diversificarea sprijinului acordat. 28,7 milioane de euro este valoarea programului. Bugetul propus este de 28,7 milioane euro, distribuite pentru cele 8 regiuni de dezvoltare ale României astfel. Regiunea de Vest din care face parte si judetul Hunedoara are alocat un buget de 3,3 milioane de euro. Perioada de implementare propusã este de 12 – 40 luni. Pot depune proiecte institutiile prefectului din toatã tarã,  unitãtile administrativ  teritoriale; unitãtile sanitare judetene/ municipale; ONG-urile acreditate în domeniu; institutiile de cult si asociatiile religioase; furnizorii acreditati de  servicii sociale; structurile de economie socialã care activeazã în domeniul  alimentatiei (aceste entitãti nu vor actiona ca operatori economici, ci ca entitãti non-profit) sau alti actori sociali relevanti în domeniul excluziunii sociale.
Cosmin BACIU

Advertisements