Prejudiciu de 790.000 lei la CJ Hunedoara.Banii trebuie recuperati de la primãrii

Curtea de Conturi a descoperit un prejudiciu în valoare de 790.000 lei la Consiliul Judetean Hunedoara. Banii trebuie recuperati de la primãriile din Valea Jiului. Potrivit raportului Curtii de Conturi, prejudiciul reprezintã “alocarea si plata unor sume din bugetul local al Judetului Hunedoara cãtre UATM Vulcan fãrã respectarea Acordului de parteneriat nr. 22.309 din data de 18.05.2018”.
“Regularizarea între bugetul Judetului Hunedoara si bugetele Unitãtilor Administrativ Teritoriale membre ale Acordului de parteneriat nr. 22309/18.05.2018 a sumelor alocate pentru finantarea unor cheltuieli aferente proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani- Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”, aratã raportul Curtii de Conturi în dreptul prejudiciului identificat la CJ Hunedoara.
Anul trecut, douã noi contracte de finantare prin Regio – Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020, în valoare totalã de 95 de milioane de lei, adicã peste 20 de milioane de euro, au fost semnate în judetul Hunedoara, pentru un transport modern si ecologic în Valea Jiului.
Este vorba despre investitia „Green Line Valea Jiului”, cu componentele 1 si 2, proiecte care prevãd crearea unei linii verzi de autobuze electrice intre Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni si Uricani.
Prin cele douã proiecte vor fi achizitionate 26 de autobuze electrice, va fi amenajat un depou în municipiul Vulcan, se vor construi/ moderniza 112 statii de transport public, se vor realiza 34 de statii de reîncãrcare pentru autobuzele electrice si 2 statii de reîncãrcare pentru automobile electrice. Totodatã, vor fi reabilitati aproximativ 5 kilometri de drum.
În 20 dintre statiile de transport vor exista automate pentru emiterea cardurilor/ tichetelor de cãlãtorie,iar 42 de statii vor fi dotate cu sisteme de informare a cãlãtorilor.
De asemenea, proiectele prevãd implementarea unui sistem de  e-ticketing, amplasarea de sisteme de informare si de numãrare a pasagerilor în vehicule,  monitorizarea si dispecerizarea autobuzelor, supravegherea lor video, crearea unui portal web si a unei aplicatii de mobil (Android, IOS) pentru informarea cãlãtorilor.
Investitia este rezultatul parteneriatului dintre Primãria Municipiului Vulcan, Primãria Municipiului Petrosani, Primãria Orasului Aninoasa, Primãria Municipiului Lupeni, Primãria Orasului Uricani, Primãria Orasului Petrila si Consiliul Judetean Hunedoara. Tinta este asigurarea unui transport public de cãlãtori modern, nepoluant, de înaltã calitate, atractiv si eficient pe cele patru trasee cuprinse în proiecte, obiectivul final fiind reducerea emisiilor de carbon în localitãtile din Valea Jiului. Cele patru trasee însumeazã 128 de kilometri dus-întors, dupã cum urmeazã: Traseul 1 (38,5 km) – traseul principal, care face legãtura integral intre Uricani – Lupeni – Vulcan – Petrosani – Petrila; Traseul 2 (10,6 km) – traseu secundar, care face legãtura între Aninoasa si Petrosani; Traseul 3 (3,7 km) – traseu secundar, care face legãtura între Petrila (zona minei) si Jiet; Traseul 4 (11,15 km) – traseu secundar, asigura legãtura în  localitãtile care apartin de Uricani, respectiv Valea de Brazi – Cheile Butii.
Valoarea totalã a proiectului Green Line Valea Jiului – Componenta 1 este de 49.089.440,71 lei (43.851.960,94 lei finantare nerambursabilã), iar Componenta 2 are o valoare totalã de 46.017.326,14 lei (39.117.671,69 lei finantare nerambursabilã).
Perioada de implementare este de 21 de luni – Componenta 1, respectiv 17 luni – Componenta 2. Proiectele sunt finantate prin Regio – Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 3 – Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul Specific 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazatã pe planurile de mobilitate urbanã durabilã.
Cosmin BACIU

Advertisements