TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor

Autoritatea Nationalã pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitãti, Copii si Adoptie în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Directii Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului de la nivelul judetelor si sectoarelor municipiului Bucuresti, implementeazã proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
Scopul proiectului îl constituie cresterea calitãtii sistemului de asistentã socialã si a numãrului de asistenti maternali la nivelul comunitãtii, prin introducerea de instrumente si proceduri si prin îmbunãtãtirea nivelului de  competente al profesionistilor din sistem.
Rezultatele asteptate la finalul proiectului sunt urmãtoarele:

1: un set de proceduri de lucru destinat activitãtii desfãsurate de asistentii maternali elaborat;

2: 42 de seminarii de diseminare si instruire organizate în scopul aplicãrii unitare a setului de proceduri create;

3: platformã digitalã creatã si dezvoltatã la nivel national, continând module de tip e-learning, module de educatie digitalã si baze de date relevante pentru reteaua de asistentã maternalã si personalul specializat din sistem;

4: 15.000 de persoane selectate în vederea participãrii la cursul de formare continua;

5: un program de formare profesionalã si suport de curs elaborate;

6: un program de formare profesionalã sustinut pentru 15.000 de asistenti maternali;

7: campanie de informare si constientizare derulatã;

8: retea de asistentã maternalã dezvoltatã;

9: cheltuieli salariale aferente remuneratiei asistentilor maternali existenti în sistem din 2014 pânã în anul 2018 si a celor nou angajati începând cu anul 2019.
Prin acest proiect, D.G.A.S.P.C. Hunedoara în calitate de partener si-a propus extinderea retelei de asistenti maternali pânã în anul 2023 cu încã 52 de asistenti maternali profesionisti.
Pe parcursul anului 2019, D.G.A.S.P.C. Hunedoara a desfãsurat urmãtoarele activitãti în cadrul proiectului;

– A informat toti asistentii maternali din retea despre implementarea proiectului si organizarea cursurilor de formare profesionalã;

– A desfãsurat actiuni de informare cu privire la profesia de asistent maternal, în vederea recrutãrii si angajãrii persoanelor interesate (anunturi/comunicate pe site-ul institutiei, afise postate, flyere distribuite la primãriile din judet, comunicate de presã tranmise mass- mediei locale);

– A angajat 13 persoane ca asistenti maternali profesionisti.
Pentru anul 2020, D.G.A.S.P.C. Hunedoara îsi propune sã angajeze încã 10 asistenti maternali profesionisti în cadrul proiectului. Persoanele interesate sã  devinã asistent maternal  profesionist sunt asteptate sã se prezinte la sediul Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Hunedoara din localitatea Deva, str. Gheorghe Baritiu, nr. 21, la Serviciul Management de Caz pentru Serviciile de tip Familial, asistenti maternali profesionisti sau la telefon 0254 / 262336 – pentru a primi toate informatiile necesare si a fi consiliate de  specialistii serviciului.
Geanina Marina Ianc, Director General

Advertisements