Gaz metan pentru petrilenii din mai multe zone

Autoritãtile locale au scos la licitatie contractul de servicii de proiectare, asistenta tehnicã din partea proiectantului si executie lucrãri în cadrul obiectivului de investitii “Extindere retele de gaze naturale din orasul Petrila, judetul Hunedoara”,
Astfel, va fi introdus gaz metan pe urmãtoarele strãzi: str. Predoni, str. Dobresti, str. Digului, str. Sarmisegetuza, str. Popi, str. Parângului, str. Tãii, str. Tãia, str. Doinei, str. Rândunicii”.
“Servicii de proiectare, asistenta tehnicã din partea proiectantului si executie lucrãri în cadrul obiectivului de investitii “Extindere retele de gaze naturale din orasul Petrila, judetul Hunedoara”, pe urmãtoarele strãzi: str. Predoni, str. Dobresti, str. Digului, str. Sarmisegetuza, str. Popi, str. Parângului, str. Tãii, str. Tãia, str. Doinei, str. Rândunicii”, conform caietului de sarcini. Obiectul contractului ce urmeazã a fi atribuit, constã în executia lucrãrilor si elaborarea documentatiei tehnico-economice (pe faze de proiectare) realizatã în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare si a continutului – cadru al documentatiei tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si asistenta tehnicã din partea proiectantului pe toatã durata de executie a lucrãrilor aferente obiectivului mentionat mai sus, astfel: -FAZA 1 -elaborarea PAC si a Proiectului Tehnic de Executie (PT) cu caiete de sarcini, detalii de executie, program de urmãrire si control a calitãtii lucrãrilor, devizul general si devizul martor, proiect organizare executie, liste de cantitãti de lucrãri, inclusiv planuri de sãnãtate si securitate în muncã, Durata contractului de achizitie proiectare si executie, în ceea ce priveste partea de proiectare, este de 2 luni. Documentatiile tehnice vor respecta continutul cadru prevãzut de HG 907/2016 cu toate modificãrile si completãrile ulterioare si normativele, standardele, STAS –urile tehnice în vigoare. -FAZA 2 -acordarea de Asistentã Tehnicã pe toatã durata de realizare a lucrãrilor pânã la receptia finalã a lucrãrilor aferente obiectivului mentionat mai sus. -FAZA 3 – executia lucrãrilor Durata contractului de achizitie proiectare si  executie, în ceea ce priveste partea de executie, este de 5 luni. Durata totalã a  contractului de proiectare si executie (proiectarea si  executia) este de 7 luni”, aratã documentatia.  1.945.652 de lei este valoarea contractului.
Cosmin BACIU

Advertisements